Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.comJavascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com

  
           


                 


                 CENTRUM PORADENSTVA A PREVENCIE
                                     SVIDNÍK

                                                                                                                 


Centrum  poradenstva a prevencie vo Svidníku je školským zariadením. Zriaďovateľom nášho zariadenia je Regionálny úrad školskej správy v Prešove.

Zabezpečujeme komplexnú psychologickú, špeciálnopedagogickú, logopedickú diagnostickú, výchovnú, poradenskú a preventívnu starostlivosť deťom a mládeži v otázkach osobnostného, vzdelávacieho a profesijného vývinu od troch rokov až do prípravy na povolanie.

Našim cieľom je optimalizácia osobnostného, vzdelávacieho a profesijného vývinu, starostlivosť o rozvoj nadania, eliminácia porúch psychického vývinu a porúch správania.

Ak máte akýkoľvek problém, otázku, navštívte alebo kontaktujte naše Centrum poradenstva a prevencie vo Svidníku.

CPP, Centrálna 102, Svidník

centrum102sk@centrum.sk
www.cpppapsk.sk
FB: CPPPaPSK
054/75 22367
0911 828 277

   


                               
!!!!!!!!  INFO !!!


Od 1.1.2023 sa Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva zlučuje s Centrom špeciálno-pedagogického poradenstva. Od tohto dátumu budeme pôsobiť pod spoločným názvom:
Centrum poradenstva a prevencie (CPP).
 

 

 

 

 

 

Web Design by PBuck© 2010