Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.comJavascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com

  
           


                 

O NÁS:

                                                                                                                 


CPPPaP Svidník je školským zariadením s okresnou pôsobnosťou, zriaďovateľom nášho zariadenia je okresný úrad v sídle kraja - Okresný úrad Prešov, Námestie mieru 3, Prešov

Zabezpečujeme komplexnú psychologickú, špeciálnopedagogickú, logopedickú diagnostickú, výchovnú, poradenskú a preventívnu starostlivosť deťom a mládeži v otázkach osobnostného, vzdelávacieho a profesijného vývinu od troch rokov až do prípravy na povolanie.

Našim cieľom je optimalizácia osobnostného, vzdelávacieho a profesijného vývinu, starostlivosť o rozvoj nadania, eliminácia porúch psychického vývinu a porúch správania.

Ak máte akýkoľvek problém, otázku, navštívte alebo kontaktujte naše Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie vo Svidníku a v Giraltovciach.

   


                               
!!!!!!!!  INFO !!! Tak ako školy aj naše centrum od pondelka  08.02. 2021  obnovuje prevádzku na vykonávanie INDIVIDUÁLNEJ ODBORNEJ ĆINNOSTI  - vychádzajúc z Rozhodnutia Ministerstva školstva  SR č. 2021/10079 :1-A1810 bod 3:a Vyhlášky ÚVZ SR č. 47/2021 /podľa §59 zákona č.355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia/ od 08.02.2021 do 19.03.2021, kedy sa podla § 1 ods.2- zákaz vstupu do vnútorných a vonkajších priestorov sa nevzťahuje na :

- osobu, ktorá sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu  na ochorenie COVID -19, nie starším ako 7 dní,

- osobu, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní potvrdenie nie staršie ako 3 mesiace,

- osobu, ktorá sa preukáže, že jej bolo diagnostikované ochorenie COVID-19 v období nie dávnejšom ako 3 mesiace od okamihu vstupu,

- osobu, zaočkovanú proti ochoreniu COVID-19  aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo minimálne 14 dní,

- dieťa do 10-tich rokov veku,

- vstup dieťaťa do materskej školy, žiaka prvého stupńa základnej školy do školského zariadenia, 

 !!!!! 
Pri príchode  do zariadenia je potrebné, aby sa rodič, zákonný zástupca,  žiak/študent  od 10r. preukázal negatívnym výsledkom PCR  alebo antigenového testu nie staršieho ako 7 dní / pokiaľ nemajú výnimku  podľa Vyhlášky č. 47/2021 /

V prípade akýchkoľvek nejasností nás kontaktujte
Ako pristupovať k dieťaťu v čase


pandémie

                      

Nie každá zmena je pozitívna. Napríklad tá, ktorú nám priniesla pandémia koronavírusu. Zo dňa na deň sme museli zmeniť svoje zvyky aj povinnosti. Vo veľkej miere to zasiahlo hlavne deti. Nemohli chodiť do školy, či škôlky, na záujmové krúžky, von s kamarátmi. Zrazu sú 24 hodín denne s rodičmi, ktorých predtým videli dve tri hodiny pred spaním. A rodič už pre nich nie je len rodič. Stala sa z neho i pani učiteľka, najlepší kamarát Jakub, teta kuchárka, Maja, ktorá vedie dramatický krúžok. Vzťah rodič - dieťa sa v kontexte karantény posunul do celkom novej roviny. Epidémia koronavírusu nepriniesla len zmenu vzťahov ale i množstvo otázok. Deti sa pýtajú, pretože sa denne dozvedajú informácie, ktoré ich môžu vystrašiť. Ako by mal rodič postupovať v tejto problematike? 

Je nesmierne dôležité a pre dieťa motivujúce stanoviť si určité pravidlá a vytvoriť štruktúru týždňa.

1.     Veľa sa s deťmi rozprávajte. Každé dieťa je iné a na situáciu, ktorá momentálne ovláda celú spoločnosť reaguje inak. Niektoré deti sú flegmatické a situáciu berú ako oživenie bežnej rutiny. U iných sa naopak môžu prejaviť pocity úzkosti a strachu. Rodič svoje dieťa pozná a vie ako k nemu pristupovať. Inak sa treba o epidémii rozprávať s päťročným dieťaťom a inak s teenagerom. Deti vnímajú všetko, čo sa okolo nich deje oveľa citlivejšie ako dospelí a kladú množstvo otázok. „Citlivo im vysvetlite, že teraz je najdôležitejšie správať sa zodpovedne nielen voči sebe, ale i starým rodičom a kamarátom.“ 
 

2.     Nevyvolávajte zbytočnú paniku„Najdôležitejšie je, aby sa najskôr samotný rodič dokázal zorientovať v záplave informácií a našiel si dôveryhodné zdroje,“  Nebojte sa priznať, ak nepoznáte odpovede na všetky otázky. Uistite dieťa, že táto situácia je nová pre všetkých, ale že sa na vás môže vo všetkom spoľahnúť. Pocit istoty je veľmi dôležitý.
 

3.     Vytvorte si s deťmi režim„Je nesmierne dôležité a pre dieťa motivujúce stanoviť si určité pravidlá a vytvoriť štruktúru týždňa,“  Pocit istej rutiny, ktorú má dieťa vžitú z bežného školského týždňa pomáha navodiť pocit bezpečia. Dieťa vie, kedy prebieha domáce školské vyučovanie, kedy bude obed, kedy sa môže tešiť na popoludňajšie obľúbené aktivity. Pre dieťa a rovnako i pre rodiča je mimoriadne náročné zvládanie všetkých nových situácií, ktoré pandémia a s ňou súvisiaca karanténa prinášajú. „Musíme si uvedomiť, že sa nachádzame v extrémnej situácii, ktorá so sebou môže priniesť aj extrémne alebo intenzívne emócie. Tie ale nemusia byť nevyhnutne negatívne. Závisí to od uhla pohľadu a osobného nastavenia. Vnímajme preto tento čas ako príležitosť venovať sa svojim deťom viac a naplno,“ 

5 faktov, na ktoré by ste v čase pandémie nemali zabúdať:

1.   Aj vaše dieťa môže na koronavírus ochorieť. S priebehom bez komplikácií alebo so žiadnymi príznakmi. Obmedzte však stretávanie sa! Dieťa môže byť tichým prenášačom a ohroziť ostatných členov širšej rodiny.
 

2.   Dbajte na to, aby si vaše dieťa dôkladne umývalo ruky, dostatočne dlho spalo, bolo na čerstvom vzduchu a správne jedlo. Nepodceňujte ani karanténu.
 

3.   Máte nárok na OČR počas celého trvania tejto mimoriadnej situácie, ktorú vyvolala epidémia. Využite túto možnosť.
 

4.   Vytvorte si taký režim, ktorý bude vyhovovať dieťaťu i vám. Robte kompromisy. Prebrali ste úlohu učiteľa, tak sa spolu skúste naučiť niečo nové. 
 

5.   Veľa sa s dieťaťom rozprávajte. Nebojte sa počúvať a snažte sa pochopiť jeho obavy. Ak bol váš vzťah doteraz problematický, teraz ste dostali šancu na ňom zapracovať.

 

Tipy na záver, ako zabaviť deti počas karantény:

V tomto znení najlepšie fungujú pre deti od 4 do 8 rokov. Pre staršie deti a teenagerov však môžu poslúžiť ako skvelý príklad na vybudovanie spoločného programu a domácich pravidiel. 

·         Vytvorte si spolu Plán dňa. Postačí vám väčší výkres a farebné pastelky alebo fixky. V časovom slede zapíšte jednotlivé činnosti, ktoré počas dňa budete vykonávať. Spoločne sa dohodnite na vstávanií, domácích úlohách, obede, prechádzke i čase na tablet. Dole pokojne dopíšte, že dodržiavanie plánu sa odmeňuje. Potvrďte túto dohodu celá rodina podpismi. Deti sa budú cítiť dôležité a zaviazané k činnostiam, na ktorých tvorbe sa podieľali. Dodržiavaním plánu tak predídete chaosu a budete spolu s deťmi ľahšie dodržiavať režim, ktorý je v tejto situácii veľmi dôležitý. 
 

·         Dovoľte deťom činnosti, ktoré nemajú bežne povolené. Postavte spolu veľký bunker z perín, vankúšov a diek. Rozprávajte si v ňom strašidelné príbehy, prečítajte si tam knihu alebo v ňom pokojne servírujte aj večeru. Pustite malé slečny do svojho šatníka a usporiadajte si vlastnú módnu prehliadku. Samozrejmosťou je dokonalé líčenie maminými šminkami. Požičajte deťom toľko zakazovaný mobilný telefón a dovoľte im natočiť vlastné video. Vďaka jednoduchým mobilným aplikáciám si do neho môžu pridať aj rôzne zvuky a animácie a poslať ho napríklad starým rodičom.
 

·         Hýbte sa s deťmi každý deň. Ráno môžete s deťmi zaradiť krátku rozcvičku. Zahrajte si spolu obľúbenú hru Twister, pri ktorej si ponaťahujete všetky končatiny. Nemáte ju doma? Postačí pár kruhov vystrihnutých z rôznych farebných papierov a ich zmenšené verzie. Dieťa si potom môže vylosovať menší farebný krúžok a na veľkom, ktorý je uložený na zemi hrá hru. Alebo sa naučte skvelo tancovať. Tak ako Laci Strike, ktorý v tejto mimoriadnej situácii sprístupnil zadarmo svoju online tanečnú školu. Nájdete tam vysvetlené všetky kroky i zložité skupinové choreografie.?

·         Nezabudnite ani na kultúrne vyžitie. Ale ako, keď všetky divadlá, knižnice i akcie pre deti sú kvôli karanténe zakázané? Jednoducho. Prostredníctvom internetu. Napríklad pravidelné rozprávkové diely Divadielka MaKiLe nájdete na ich Youtube stránke. Čítačky rozprávok pre malé deti v podaní známych hercov a osobností organizuje i kníhkupectvo Martinus na svojom Youtube kanáli. Staršie deti a teenagerov môžete vziať zase do múzea alebo galérie. Množstvo z nich sprístupnilo svoje vzácne zbierky a exponáty v online virtuálnych prehliadkach. Francúzske dejiny si môžete precvičiť v 360 - stupňovej prehliadke Louvru. SND tiež vytvorilo online zážitkový priestor pre malých aj veľkých.

Bezplatnú hodinu umenia dostanú vaše deti v slávnom 
Metropolitnom múzeu v New Yorku. Na výuku prírodopisu ich vezmite do Prírodovedeckého múzea vo Viedni. Ak máte doma milovníka vážnej hudby pustite mu cez stream online koncerty Berlínskej filharmónie.
 

·         Navrhnite a hrajte vlastnú rodinnú spoločenskú hru. Pravidlá i jednotlivé úlohy si ušite priamo na mieru. Môže obsahovať plnenie jednotlivých činností, ako sú napríklad i domáce práce. Za tieto úlohy budú deti zbierať body, ktoré na konci hry vymenia za odmenu. Hru odporúčame hrať a obmieňať

·         v intervale jeden týždeň. Inak môže začať deti nudiť a keď dlho nepríde sľubovaná odmena, prestanú byť motivované vykonávať úlohy.
                          Ako  si udržať psychickú pohodu

Vplyvy a následky  pandémie, ktoré stále zúria vo svete i u nás, prinášajú rôzne negatívne javy - strach, obavy, úzkosť, neistota, frustrácia, hlavne strata sociálnych kontaktov a s tým súvisiaci vplyv na duševný vývoj každého z nás no najviac vo vzťahu k deťom. Môžeme sa začať aj nadmerne pozorovať a všímať si každé zakašľanie. Všetky tieto prejavy sú normálne. No ak sú príliš časté, intenzívne a obmedzujúce, odporúčame to konzultovať s odborníkom. Rodičia, starí rodičia a najbližšia rodina môžu byť našim deťom dobrým príkladom ako zvládať a udržať si psychickú pohodu v týchto časoch...  je tu pár tipov....

Vyberajte si infomácie, buďte selektívni - je len na vás, akými informáciami sa chcete obklopovať. Dnešná doba umožňuje sledovať informácie mnohými spôsobmi a veľmi rýchlo − nie je ale potrebné vedieť o všetkých udalostiach, ktoré sa počas dňa vo svete stali. Naučte sa včas vypnúť televíziu, mobil či počítač. Stačí, keď budete správy sledovať len raz denne a vyberať z nich tie, ktoré sa vás bezprostredne týkajú.

Vnímajte svoj svet a okolie - venujte pozornosť sami sebe, svojim záujmom a svojmu domovu. Aj s obmedzenými možnosťami možno rozvíjať svoju kreativitu, záujmy, študovať, tvoriť alebo napríklad variť. :-)

Zdieľajte svoje radosti i starosti s ostatnými - hovorte o svojich pocitoch, zážitkoch a denných záležitostiach so svojimi blízkymi − a je jedno, či im zavoláte, uvidíte sa s nimi pri videohovore alebo im napíšete email. Oznámená starosť je polovičná starosť, ako sa hovorí.:)

Žite prítomnosťou - každá kríza môže viesť k osobnému rastu. Každý deň si nájdite chvíľku pre utriedenie svojich pocitov a myšlienok. Vypnite na čas telefón a venujte sa sebe a nenechajte sa rozptyľovať. 

Nastavne si denný režim - aj v období karantény a obmedzeného režimu je potrebné mať v živote poriadok, ktorý ukotvuje a dáva nám pocit istoty a bezpečia. Nastavte si denný režim a dodržujte ho. Nezabudnite do neho zahrnúť aj krátke prechádzky v prírode či iný pohyb na čerstvom vzduchu.

Dobre sa vyspite - nedostatok spánku neberte na ľahkú váhu. Ak je váš spánok dlhodobo narušený, môže sa prejaviť bez ohľadu na vek fyzickými problémami, duševné nepohodou, zníženú pozornosťou alebo poruchou pamäte.

Pestrý jedálniček − čerstvá a kvalitná strava je dôležitá nielen pre naše telo, ale aj dušu. Na svoje zdravie myslite už pri nákupe a výbere potravín − z dobrých a čerstvých surovín si pripravíte kvalitné výživné jedlo. Obmedzte alkohol, kofeín a energetické nápoje.

Pohyb − hlavne ten v prírode, na čerstvom vzduchu, vás iste vzpruží. Nie je potreba podávať športové výkony, aj krátka prechádzka či venčenie psa pomôžu odreagovať sa od zväzujúcich pravidiel nastavených v čase koronavírusovom.

Nezabúdajte, že zdravie je stav bio-psycho-sociálnej pohody. Psychické a fyzické zdravie sú spojené a navzájom prepojené. Navyše dobrý stav psychiky vplýva pozitívne na imunitu. Možno nás táto doba má naučiť aj trpezlivosti, hlbšiemu poznaniu a veľkej miere pokory.   

                                                                                     Mgr. Jana Ducárová

                                                                                                                  Odb. soc.prac. CPPPaP Svidník


 

 

 

Web Design by PBuck© 2010